Add: Huizhou city, huiyang district towns, old Wai lung Gaotian
Tel: 86-0752-3696055/056/057
Fax: 86-0752-3696058
Email: hsamy@hyqiye.com
http:// hyqiye.com